Revize elektro

Jak jsem již uvedl pilířem našeho progamu jsou elektroinstalační práce v objektech různého druhu. Každá dodavatelská firma, která provádí podobnou činnost je povinna dle příslušných norem dodat k vyhotovené zakázce revizi elektroinstalace. Ani my nejsme vyjímkou a součástí předávané dokumentace při ukončení zakázky je revizní zpráva elektroinstalace. Účelem je ověření, pokud je to možné, zda jsou splněny alespoň požadavky normy ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 Revizní technik vychází z ustanovení ČSN 33 2000-6 „Postupy při výchozích revizích“ při respektování ustanovení ČSN 33 2000-4-41 „Ochrana před úrazem elektrickým proudem“ tak, aby zcela vyhovoval stanovenému rozsahu zkoušek a měření pro každý případ provedení odběrného elektrického zařízení. Soupis základních zkoušek a měření: – kontrola spojitosti ochranných vodičů pro pospojování, – měření izolačního odporu elektrického zařízení, – měření odporu podlah a stěn, – kontrola ochrany automatickým odpojením od zdroje – zkouška zapojení přístrojů a točivého pole, – zkouška elektrické pevnosti, – funkční zkoušky z hlediska bezpečnosti,

Revizní technik pro předmětné odběrné elektrické zařízení dle jeho technického řešení volí rozsah prováděných zkoušek a měření, tedy i rozsah vyplňování údajů zkušebního protokolu.

Zejména pro organizace provádíme často opomíjené, ale důležité revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání dle příslušné ČSN. Na požádání Vám zavedeme protokoly do kterých se tyto periodické kontroly zaznamenávají.

Dále jsme připraveni pro vás provést elektro revize, stávajících rozvodů elektroinstalace ve Vašem objektu, revizi hromosvodového zařízení, revizi vaší přípojky nn atd…