Elektroinstalační práce

Pilířem našeho progamu jsou elektroinstalační práce v objektech různého druhu. Na detaily náročné instalace v rodinných domech a vilách, střídají elektroinstalace v průmyslových objektech, obchodních prostorách a kancelářích. Podle potřeby provedeme rekonstrukci, nebo částečnou rekonstrukci elektroinstalace tak, aby v plné míře odpovídala současně platným ČSN a předpisům a to i za omezeného provozu. Tam kde si to situace vyžaduje používáme strojní vybavení, které v co nejmenší míře poškozuje stavební konstrukce (drážkovačky s vysavačem BOSCH, elektropneumatická kladiva MAKITA, AKU-šroubováky apod).

Na základě svých dlouholetých zkušeností z oboru používáme pro svou činnost přístroje a materiály, které vykazují dobré výsledky užitných vlastností a co nejlepší technické parametry – z tohoto důvodu můžeme odvážně tvrdit, že na naší dodavatelskou činnost je minimální množství reklamací a naši zákazníci se na nás znovu s důvěrou obrací.

Vedle výsledného vzhledu zakázky klademe velký důraz na plnění dohodnutých termínů, vazeb na další profese na stavbě a zapracování případných změn. Potřebujete-li provést jakékoliv elektroinstalační práce jste na správné adrese. Obraťte se na nás telefonicky, nebo e-mailem.