Projektová dokumentace

Doporučujeme Vám nechat si vypracovat před každým středním a větším zásahem do elektroinstalace odborný projekt elektro. Máte-li projektovou dokumentaci je snadné vybrat dodavatele prací formou výběrového řízení. Projekt je rovněž bezpodmínečně vyžadován revizním technikem při zpracování revize elektro a jeho existence je nutná i dle příslušných ČSN. Při práci na projektové dokumentaci se velmi často odhalí jisté nedostatky a mnohdy se najde efektivnější řešení. Realizační firma má jednoznačně projektem daný rozsah a nemůže tedy dojít k tahanicím typu „to jsme si nedomluvili“

Projektovou dokumentaci Vám zpracujeme pomocí specializovaného softwaru na PC. Pro ilustraci – cena standardního projektu na rodinný dům, který má 1NP a 2NP je od 7.000,- Kč. Projekt je kompletní včetně hromosvodu. Součástí projektu je vedle podrobné technické zprávy i výpis materiálu, na základě kterého můžete nechat vypracovat rozpočet. Zpracujeme pro Vás projekt k územnímu řízení, pro stavební povolení a realizační projekt. V některých odůvodněných případech lze provést v rámci úspory finančních prostředků pouze „Dokumentaci skutečného provedení“ – kontaktujte nás a vybereme společně ideální řešení.

Vedle této standardní projekční činnosti nabízíme ojedinělou službu – skenování Vašich výkresů a jejich následnou digitalizaci