Poradenská činnost

V současné době je stále nepřeberné množství různých situací, ve kterých je nutné se dokonale orientovat. V opačném případě může dojít k chybnému rozhodnutí, které může mít nepříjemné následky a pokud k tomuto chybnému rozhodnutí dojde v podnikatelské oblasti dochází většinou i ke značným finančním ztrátám. Nejinak tomu je i při řešení nové elektroinstalace, opravy stávající elektroinstalace, nebo při rozšiřování či jiných úpravách v elektroinstalaci.

Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti v oblasti elektroinstalací. Během zadávání podmínek a požadavků na elektroinstalaci s Vámi podrobně probereme celou problematiku uvedené zakázky, upozorníme na různá úskalí a možná rizika. Zároveň Vám navrhneme některá řešení a příjemné doplňky, které uživatelsky zpříjemní výsledný efekt elektroinstalace.

Pro nový investiční záměr je zapotřebí staveništní přípojka s elektroměrem a stavebním rozvaděčem včetně revize, potom následuje definitivní připojení a tak dále… Při stavbě na „zelené louce“ a nejen při ní za Vás vyřídíme potřebné formality u distributora elektrické energie – E.ON, a.s. V úzké spolupráci s pracovníky E-ON, a.s. Vám usnadníme cestu k realizaci Vaší stavby.

Jsme připraveni metodicky vést realizaci elektroinstalace takovým způsobem, který bude ekonomický i během provozu. Například u tolik populární temperace podlahy v koupelnách Vám navrhneme inteligentní, programovatelný termostat DEVIHEAT 550 s podlahovým čidlem, který nejen že spíná temperaci podlahy pouze v době, kdy se koupelna užívá, ale „zapamatuje si“ časové diagramy a závislosti úbytku tepla v podlaze a díky tomu umí optimálně a na nejvýš ekonomicky temperovat podlahu bez zbytečných ztrát. Rozpozná i nahodilé stavy např. otevřené okno a sám usoudí zda je nutné s přihlédnutím k tepelné akumulaci spínat vytápění. To byl jeden z mnoha příkladů, díky kterým budete s úsměvem čelit rostoucím cenám energií.